Dzien dobry

ikona tarczy
Bezpieczne zakupy          
ikona znaku akceptacji
30 dni na prawo do odstąpienia     
ikona wskazówek od zegara
Wysyłka w 24h   
ikona przedstawiająca pieniądz
Darmowa dostawa      
ikona zegara
6 lat gwarancji

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 1. I.                   Postanowienia ogólne.
 2. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.topszop.net, zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium RP.
 3. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.topszop.net jest BrandLine Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                             ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, NIP 7822579840, REGON 361233546,  wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000552768. Spółka posiada kapitał podstawowy w wysokości 10 000,00 zł w pełni opłacony.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, jak  również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 5. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez  BrandLine Group Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
  1. II.                  Definicje.

Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.

Sklep/Sprzedawca – podmiot udostępniający zasoby www.topszop.net na rzecz Użytkowników/ Kupujących.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

Konto użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, modyfikacji swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.

Produkt/ Usługa  - dobra materialne/niematerialne publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.

Pliki Cookies  - są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu  - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym użytkownika.

 1. III.                Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
 2. W celu korzystania ze Sklepu , Użytkownik powinien posiadać:
 • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • Dostęp do sieci Internet,
 • Adres poczty e-mail.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, że wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnianej pod adresem http://topszop.net/polityka-prywatnosci.html   stanowiąca integralną cześć niniejszego regulaminu.
  1. IV.               Dane osobowe w Sklepie internetowym.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub karta płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  1. V.                 Przedmiot sprzedaży.
  2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego BrandLine Group sp. z o.o. oraz oferowane w ramach działalności Sklepu na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.topszop.net / na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep zastrzega sobie prawo do oferowania produktów outletowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
  4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach Sklepu oraz portalu Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek Vat. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
  5. Sklep dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW  sklepu internetowego topszop.net.
  6. Płatność za realizacje zamówienia może być dokonywana w jeden z następujących sposobów:
 • Przelewem bankowym, przed dostawą towaru na konto bankowe Sklepu, na podany numer  konta bankowego -  18 1050 1520 1000 0024 3884 1336
 • Za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • Poprzez serwis Payu – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu Payu,
 • Poprzez serwis DotPay - po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu DotPay,
 • Kredyt ratalny Eraty. Obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.
 • Gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.
 3. W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Kupującemu zwrócona.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa BLG Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 6. Sklep wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sklepu w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sklepu przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 9. W przypadku gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez kupującego , domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę. 
 10. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 11. Oświadczenie można złożyć na formularzu dołączanym do przesyłki lub na formularzu którego wzór stanowi  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  1. VI.               Realizacja zamówienia.
  2. Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez sklep internetowy. W tym celu Użytkownik w celu założenia „Konta Użytkownika” dokonuje rejestracji, podając: imię i nazwisko, ulice, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, NIP , dane do wystawienia faktury oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
  3. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidulane dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  4. Założenie „Konta Użytkownika” jest nieodpłatne.
  5. Zamówienie można również składać  z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
 • Wysyłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@topszop.net
 • Telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr 509 993 270
 1. Użytkownik, który skorzysta ze sposobu z pkt. 4, omijając stronę sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu.
 2. Użytkownik korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 4 powinien podać:
 • Nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów ( jeżeli jest taka możliwość),
 • Imię i nazwisko odbiorcy,
 • Dokładny adres dostawy,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Adres e-mail zamawiającego.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.
 2. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy,
 • Przystąpienia dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu,
 • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia
 • Dane w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu rejestracja jest nieobowiązkowa.
 2. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 3. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
 • Zamówić Produkt poprzez wybranie zakładki KOSZYK oraz przycisk DO KOSZYKA,
 • Zamówić Produkt oraz jego prezentowane opakowanie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłana paczka,
 • Zmienić swoje dane ,
 • Ustawić subskrybcje,
 • Sprawdzić swoje zamówienie,
 • Całkowicie usunąć swoje konto.
 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby upoważnionej.
 2. Zarejestrowany Użytkownik ma  możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „ do koszyka”.
 3. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
 • Wybór towarów dokonywany do dodanie do koszyka
 • Podanie danych wymienionych w pkt. 6 lub logowanie
 • Wybór formy dostawy i płatności
 • Zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „złóż zamówienie”.
 1. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego , Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmian danych.
 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
 • Przedmiot zamówienia,
 • Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
 • Całkowity koszt dostawy
 • Wybraną formę płatności
 • Wybrany sposób dostawy wraz  z ujętym czasem dostarczenia
 • Dane kontaktowe zamawiającego
 • Dane adresowe odbiorcy Towaru
 1. Po kliknięciu na przycisk „złóż zamówienie” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia.  Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży na odległość.
 2. Zamówienie za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia. Dystrybucja nie odbywa się na poza granicami RP.
 3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania.
 6. W przypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełniania świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego , odpowiadającego   tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą ceną lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy,  ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 7. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie podobnego produktu w podobnej cenie a dokonał wcześniejszej zapłaty,  Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika z jego nabycia.
 8. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. z 2011 roku  Nr 177 poz. 1054 , z późn. zm.) w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20 000 zł. netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Sklep. Płatność na ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi identyfikację składającego zlecenie płatnicze. 
  1. VII.             Dostawa.
  2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem :
 • Firmy kurierskiej  - czas dostawy max 24 godziny robocze,
 • Paczkomaty – czas dostawy max 24 godziny robocze,
 • Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w momencie nie spełnienia warunków opisanych na stronie:

http://topszop.net/dostawa-platnosc.html

 1. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wyekspediowaniu poprzez Przedsiębiorstwo Kurierskie.
 4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi towaru. Powyżej 100 kg lub w przypadku towarów wielogabarytowych koszt przesyłki jest ustalany indywidulanie.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie max 30 dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 6. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia przesyłki przy kurierze. W przypadku wykrycia wad bądź zniszczenia zamówionego produktu Użytkownik powinien spisać protokół szkody.
  1. VIII.           Prawo odstąpienia od Umowy.
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na poniższy adres wraz z odsyłanym towarem:
   BrandLine Group Sp. z o. o.
   ul. Dziadoszańska 10
   61-248 Poznań
   lub mailowo: sklep@topszop.net
   Stosowny formularz znajduje się na stronie www.topszop.net.
  3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   - rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep TOPSZOP.NET, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
   - nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   - dostarczania prasy; oraz usług w zakresie gier hazardowych.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
   BrandLine Group Sp. z o. o.
   ul. Dziadoszańska 10
   61-248 Poznań
  7. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest załączenie wydrukowanego formularza odstąpienia od umowy do wysyłanego towaru.
  8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  9. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. BrandLine Group Sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BrandLine Group Sp. z o.o.

VII.      Reklamacje

 1. BrandLine Group Sp. z o.o. udziela gwarancji producenta na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w karcie gwarancyjnej, który jest załączany do produktów.
 2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sklep oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru.
 4. Warunki Gwarancji są wypisane w karcie gwarancyjnej, załączanego do produktu lub na stronie internetowej marki.
 5. Aby zgłosić reklamację, należy wejść na stronę internetową marki i w dziale „Zgłoś naprawę” wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 6. Po wysłaniu formularza wyświetli się potwierdzenie zgłoszenia z przydzielonym numerem naprawy oraz adresem serwisu, na który należy wysłać paczkę. Tę stronę należy wydrukować i dołączyć do przesyłki. W przypadku braku możliwości wydruku należy czytelnie oznaczyć Towar oraz paczkę numerem naprawy RMA. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane również na podany w formularzu adres e-mail.
 7. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć do transportu. Niewystarczająco zabezpieczone oraz nieoznaczone numerem zlecenia przesyłki mogą zostać nieodebrane.
 8. Reklamowany Towar należy wysłać na adres Serwisu, który pojawił się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Serwis odsyła produkt na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10.

VIII.     Rezygnacja ze świadczonych usług.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
 2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Sklep zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
 3. Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usług.
 4. Sklep może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestań naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ,gdy  Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

IX .       Przepisy końcowe.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem , jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.