Dzien dobry

ikona tarczy
Bezpieczne zakupy          
ikona znaku akceptacji
30 dni na prawo do odstąpienia     
ikona wskazówek od zegara
Wysyłka w 24h   
ikona przedstawiająca pieniądz
Darmowa dostawa      
ikona zegara
6 lat gwarancji

Serwis i gwarancja

Warunki gwarancji produktów LIONELO

 1. Marka Lionelo, z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Dziadoszańskiej 10, gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży produktu zapisanej w karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady fabryczne będą usunięte bezpłatnie przez autoryzowany serwis Lionelo.
 5. W przypadku zakupu towaru przez Internet, Klient (reklamujący) jest zobowiązany  do zgłoszenia reklamacji w systemie RMA (zgłoszenie reklamacyjne) na stronie www.lionelo.com i dostarczenia uszkodzonego produktu do Autoryzowanego Serwisu marki Lionelo na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.
 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 10 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 7. Akcesoria dołączone do produktu posiadają trzymiesięczną gwarancję, liczoną od daty zakupu.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
 11. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego produktu karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna produktu oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
 12. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i termiczne lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione.
 13. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: nazwę, typ produktu, datę zakupu, pieczątkę sklepu i podpis sprzedającego. Karta niewypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nieważna.
 14. Lionelo nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
 15. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu.
 16. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
 17. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
 18. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była np. słaba bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
 19. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 20. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

Warunki gwarancji DRCare

 1. Marka DrCare, z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Dziadoszańskiej 10, gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży produktu zapisanej w karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady fabryczne będą usunięte bezpłatnie przez autoryzowany serwis DrCare.
 5. W przypadku zakupu towaru przez Internet, Klient (reklamujący) jest zobowiązany  do zgłoszenia reklamacji w systemie RMA (zgłoszenie reklamacyjne) na stronie www.drcare.eu i dostarczenia uszkodzonego produktu do Autoryzowanego Serwisu marki DrCare na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.
 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 10 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 7. Akcesoria dołączone do produktu posiadają trzymiesięczną gwarancję, liczoną od daty zakupu.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
 11. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego produktu karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna produktu oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
 12. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i termiczne lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione.
 13. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: nazwę, typ produktu, datę zakupu, pieczątkę sklepu i podpis sprzedającego. Karta niewypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nieważna.
 14. DrCare nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
 15. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu.
 16. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
 17. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
 18. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była np. słaba bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
 19. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 20. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

 

Warunki gwarancji OVERMAX

 1. OVERMAX Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul .Dziadoszańskiej 10, gwarantuje sprawne działanie  sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży produktu zapisanej w karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. W przypadku zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis OVERMAX Polska.
 5. W przypadku zakupu towaru przez Internet,  Klient (reklamujący) jest zobowiązany  do zgłoszenia reklamacji w systemie RMA na stronie www.overmax.pl i  dostarczenia uszkodzonego sprzętu do Autoryzowanego Serwisu Producenta na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.
 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 7. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD, ekranów dotykowych oraz akumulatorów wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, w wyświetlaczach TFT od 2,8” do 10,1” dopuszczalne jest występowanie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne, zielone, czerwone, niebieskie)
 8. Akcesoria dołączone do urządzeń (np. ładowarki, słuchawki) objęte są 1 miesięczną gwarancją od daty zakupu
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja sprzętu sprawnego lub uszkodzonego mechanicznie) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku, jeżeli serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
 12. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
 13. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady. Zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową oraz uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w bezpiecznym opakowaniu.
 14. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: nazwę, typ produktu, datę zakupu, pieczątkę sklepu i podpis sprzedającego. Karta niewypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nieważna.
 15. Każdy reklamowany sprzęt serwis OVERMAX Polska sprawdza pod względem poprawności działania.
 16. OVERMAX Polska nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 17. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu.
 18. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub przedłużenia okresu naprawy.
 19. W przypadku odesłania produktu na naprawę serwisową, gdzie nie stwierdzono usterki konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
 20. W sytuacji, gdy produkt odesłany na serwis jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była słaba bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.